Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • památný dub v Petrohradu
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • přástevník kostivalový
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • okrotice bílá
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • bledule jarní
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kostival český
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.