Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • rosnatka okrouhlolistá
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • přástevník kostivalový
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • kostival český
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • bělozářka liliovitá
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • bradáček vejčitý
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.