Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • památný dub v Petrohradu
 • výr velký (Bubo bubo)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční
 • prstnatec májový
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • otakárek ovocný
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec rakouský
 • přástevník kostivalový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • bělozářka liliovitá
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • bradáček vejčitý
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • bledule jarní
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • kostival český
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.