Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • prstnatec májový
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá
 • výr velký (Bubo bubo)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • okrotice bílá
 • koniklec luční
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • kostival český
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bradáček vejčitý
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • přástevník kostivalový
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.