Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • bradáček vejčitý
 • kozinec rakouský
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • střevíčník pantoflíček
 • rosnatka okrouhlolistá
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bělozářka liliovitá
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • kostival český
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • přástevník kostivalový
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • památný dub v Petrohradu
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.