Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • přástevník kostivalový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • kozinec rakouský
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • kostival český
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.