Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • kozinec rakouský
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • střevíčník pantoflíček
 • hvězdnice zlatovlásek
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • památný dub v Petrohradu
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • bledule jarní
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kostival český
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • přástevník kostivalový
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.