Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prstnatec májový
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • střevíčník pantoflíček
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • kozinec rakouský
 • výr velký (Bubo bubo)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec luční
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • bělozářka liliovitá
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • památný dub v Petrohradu
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • přástevník kostivalový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kostival český
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bradáček vejčitý
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.