Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • klikva bahenní
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • otakárek ovocný
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bradáček vejčitý
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • prstnatec májový
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bělozářka liliovitá
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • přástevník kostivalový
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • památný dub v Petrohradu
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • kostival český
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bledule jarní
 • koniklec luční
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.