Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • koniklec luční
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přástevník kostivalový
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bradáček vejčitý
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • kostival český
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.