Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přástevník kostivalový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • koniklec luční
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • prstnatec májový
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bělozářka liliovitá
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • bledule jarní
 • kostival český
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bradáček vejčitý
 • památný dub v Petrohradu
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.