Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prstnatec májový
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • lilie cibulkonosná
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • bradáček vejčitý
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • klikva bahenní
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kostival český
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • přástevník kostivalový
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec luční
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.