Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • koniklec luční
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • kostival český
 • bělozářka liliovitá
 • přástevník kostivalový
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • bradáček vejčitý
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • otakárek ovocný
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • památný dub v Petrohradu
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bledule jarní
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.