Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bradáček vejčitý
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • koniklec luční
 • kozinec rakouský
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • lilie cibulkonosná
 • kostival český
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bledule jarní
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • prstnatec májový
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přástevník kostivalový
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • památný dub v Petrohradu
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.