Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • kozinec rakouský
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • kozinec rakouský
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kostival český
 • bělozářka liliovitá
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • bradáček vejčitý
 • bledule jarní
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prstnatec májový
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • koniklec luční
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • památný dub v Petrohradu
 • přástevník kostivalový
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.