Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • lilie cibulkonosná
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • bledule jarní
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bělozářka liliovitá
 • bradáček vejčitý
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kostival český
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • koniklec luční
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • přástevník kostivalový
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.