Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • modrásek stříbroskvrnný (
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • památný dub v Petrohradu
 • lilie cibulkonosná
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • kozinec rakouský
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • přástevník kostivalový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • bradáček vejčitý
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • bělozářka liliovitá
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • bledule jarní
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec luční
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kostival český
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.