Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • bradáček vejčitý
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kozinec rakouský
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • památný dub v Petrohradu
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • přástevník kostivalový
 • kostival český
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • prstnatec májový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bělozářka liliovitá
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.