Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • lilie cibulkonosná
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bělozářka liliovitá
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • bradáček vejčitý
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • bledule jarní
 • kostival český
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • přástevník kostivalový
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • památný dub v Petrohradu
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.