Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • kostival český
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • kozinec rakouský
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bledule jarní
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • otakárek ovocný
 • památný dub v Petrohradu
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • klikva bahenní
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • přástevník kostivalový
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • bradáček vejčitý
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.