Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • lilie cibulkonosná
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • přástevník kostivalový
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • prstnatec májový
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • kostival český
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • bradáček vejčitý
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • koniklec luční
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.