Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • kozinec rakouský
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • prstnatec májový
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bledule jarní
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • kostival český
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • památný dub v Petrohradu
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přástevník kostivalový
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.