Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • lilie cibulkonosná
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přástevník kostivalový
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • bělozářka liliovitá
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • prstnatec májový
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • otakárek ovocný
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kostival český
 • památný dub v Petrohradu
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • bradáček vejčitý
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.