Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • přástevník kostivalový
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • prstnatec májový
 • výr velký (Bubo bubo)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • památný dub v Petrohradu
 • kostival český
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • bradáček vejčitý
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • koniklec luční
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • klikva bahenní
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.