Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bradáček vejčitý
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • střevíčník pantoflíček
 • rosnatka okrouhlolistá
 • výr velký (Bubo bubo)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kostival český
 • koniklec luční
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • památný dub v Petrohradu
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • přástevník kostivalový
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.