Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • zmije obecná (Vipera berus)
 • otakárek ovocný
 • bělozářka liliovitá
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • bradáček vejčitý
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • prstnatec májový
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • památný dub v Petrohradu
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • koniklec luční
 • přástevník kostivalový
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • kostival český
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.