Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský
 • rosnatka okrouhlolistá
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • bradáček vejčitý
 • otakárek ovocný
 • hvězdnice zlatovlásek
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • střevíčník pantoflíček
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • bledule jarní
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • památný dub v Petrohradu
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • klikva bahenní
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • přástevník kostivalový
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bělozářka liliovitá
 • kostival český
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.