Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • koniklec luční
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • kozinec rakouský
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • bledule jarní
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • přástevník kostivalový
 • bradáček vejčitý
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kostival český
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.