Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • hvězdnice zlatovlásek
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bradáček vejčitý
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční
 • památný dub v Petrohradu
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • prstnatec májový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • přástevník kostivalový
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • kostival český
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.