Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • kozinec rakouský
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • přástevník kostivalový
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bledule jarní
 • památný dub v Petrohradu
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kostival český
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • koniklec luční
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bradáček vejčitý
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.