Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec luční
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bělozářka liliovitá
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • prstnatec májový
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • klikva bahenní
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bradáček vejčitý
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • památný dub v Petrohradu
 • kostival český
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • přástevník kostivalový
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.