Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • koniklec luční
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • klikva bahenní
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bradáček vejčitý
 • kostival český
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • prstnatec májový
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • přástevník kostivalový
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.