Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • přástevník kostivalový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bradáček vejčitý
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • památný dub v Petrohradu
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský
 • kostival český
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • otakárek ovocný
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.