Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • lilie cibulkonosná
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • střevíčník pantoflíček
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • bradáček vejčitý
 • přástevník kostivalový
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • prstnatec májový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • koniklec luční
 • památný dub v Petrohradu
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • kostival český
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.