Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • střevíčník pantoflíček
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • lilie cibulkonosná
 • výr velký (Bubo bubo)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kozinec rakouský
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prstnatec májový
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • bělozářka liliovitá
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kostival český
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • bradáček vejčitý
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec luční
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přástevník kostivalový
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.