Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • prstnatec májový
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • bradáček vejčitý
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • klikva bahenní
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bledule jarní
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • památný dub v Petrohradu
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • přástevník kostivalový
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • kostival český
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.