Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • otakárek ovocný
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • prstnatec májový
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • kozinec rakouský
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • kostival český
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • bělozářka liliovitá
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • koniklec luční
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přástevník kostivalový
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bradáček vejčitý
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.