Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • kostival český
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • bradáček vejčitý
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • prstnatec májový
 • koniklec luční
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • přástevník kostivalový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.