Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • lilie cibulkonosná
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • kostival český
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • památný dub v Petrohradu
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • přástevník kostivalový
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • bradáček vejčitý
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.