Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • kozinec rakouský
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • památný dub v Petrohradu
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • okrotice bílá
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bledule jarní
 • koniklec luční
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kostival český
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • přástevník kostivalový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bradáček vejčitý
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.