Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bradáček vejčitý
 • kozinec rakouský
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bělozářka liliovitá
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • bledule jarní
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • přástevník kostivalový
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • koniklec luční
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • otakárek ovocný
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • památný dub v Petrohradu
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • kostival český
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.