Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • bělozářka liliovitá
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • přástevník kostivalový
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kostival český
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bradáček vejčitý
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.