2 - Velký rybník

 

 

 

Evropsky významná lokalita Velký rybník se nachází v severní části Ústeckého kraje, přesněji v jižní části Šluknovského výběžku, SV od obce Rybniště v nadmořské výšce 448 m. n. m. Lokalita byla vyhlášena na území přírodní rezervace Velký rybník, která byla zřízena dne 12. 3. 2008, bližší údaje naleznete ZDE.


Lokalita představuje samotný Velký rybník a navazující pobřežní porosty a cenné podmáčené louky. Velký rybník je řazen mezi naše nejstarší rybníky a byl vybudován zřejmě již v 16. století. Celková rozloha lokality představuje cca 82,5 ha z nichž polovina připadá na samotnou plochu rybníku, zbývající část připadá na lesní a zemědělské pozemky.


Velký rybník je především cenná jako hnízdiště a migrační zastávka vodních ptáků nadregionálního významu a je spolu s rybníkem Světlík zařazena do ptačí oblasti Labské pískovce. Z lokality je uváděn výskyt až 200 druhů ptáků. Pravidelně zde hnízdí jeřáb popelavý (Grus Grus) a orel mořský (Haliaeetus albicilla). Mezi další druhy lze zařadit např. potápku rudokrkou (Pediceps grisegena), chřástala vodního (Rallus aquaticus), linduška luční (Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a další.

 


Na vodní plochu navazují pobřežní porosty a podmáčené louky s výskytem např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a dalších.

 

  • prstnatec májový
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.