23 - Blšanský chlum

 

 

 

Lokalita se nachází cca 2 km jihovýchodně od města Louny v katastrálních územích Blšany u Loun a Chlumčany v nadmořské výšce 25 -283 m.n.m. Uvedená plocha byla ož do 80. let 20. století využívána jako vojenské cvičiště. Dominantou EVL je neovulkanický suk Blšanského chlumu a jižněni položeného malého chlumu, přičemž zbytek lokality je převážně rovinatá a tvořena křídovými slínovci. Masiv Blšanského a malého chlumu dosud místy pokrývají fragmenty úskolistých teplomilných trávníků, zatímco okolní širokolisté teplomilné trávníky silně zarůstají náletovými dřevinami. Část plochy EVL je dále tvořena bývalými sady, které dnes již mají ale většinou charakter hustých lesních či keřových porostů.

 

Co se týče výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, byl zde nalezen silně ohrožený kozinec rakouský (Astragalus austriacus) a len rakouský (Linum austriacum) a 16 druhů uvedených v červeném senamu ohrožených druhů. 

 

Lokalita je však významná především z hlediska výskytu některých druhů hmyzu, zejména motýlů, jedná se mimo jiné o přástevníka mařinkového (Watsonarctia casta), modráska kozincového (Glaucopsyche  alexis), vřetenušku pozdní (Zygaena leata), ostruháčka trnkového ( Satyrium spini) či ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae).

 

Předmětem ochrany EVL je zde přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), jeho populace na území EVL je však poměrně malá a proto je velmi důležité, aby byly zajištěny optimální podmínky pro její zajištění a potencionální růst.

  • kozinec rakouský
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.