30 - Stráně nad Chomutovkou

 

 

 

Jedná se o EVL tvořenou 2 dílčími lokalitami situovanými na JZ exponovaných svazích nad levým břehem vodního toku Chomutovka. Severní dílčí lokalita se nachází cca 800 m JV od centra obce Velemyšleves, jižní dílčí část EVL je situována cca 400 m od sídla Minice směrem na Bitozeves.

 

Lokalita se podle geomorfologického členění ČR nachází v geomorfologickém celku Mostecká pánev a okrsku Jirkovská pánev. Podloží lokality tvoří písčité jíly miocenního uhlonosného souvrství.

 

Obě dílčí lokality jsou si co se týče hlavních složek vegetace vzájemně velmi podobné. Jedná se převážně o křovinami a náletovými dřevinami zarůstající stráně na kterých je místy zastoupena vegetace úzkolistých xerotermních trávníků, která jsou spolu s biotopem slanisek předmětem ochrany EVL. 

 

Ve vegetaci xerotermních trávníků se ze vzácnějších rostlinných druhů velmi hojně vyskytuje hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) , sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec rakouský (A. austriacus), roztroušeně se vyskytuje hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a vzácně i bazifilní pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Na svahu JV od obce Minice byl v porostech xerotermních trávníků zaznamenán pozoruhodný výskyt smilky tuhé (Nardus stricta).

 


Pro vegetaci slanisk je významčný výskyt jitrocele přímořského (Plantago maritima subsp. ciliata), hojně se vyskytují druhy jako komonice zubatá (Melilotus dentatus), oman britský (Inula britannica), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum). V okolí svahového prameniště v lokalitě JV od Minic roste např. halofilní sivěnka přímořská (Glaux maritima) společně s šáchorem hnědým (Cyperus fuscus) a makrofytní řasou parožnatkou (Chara sp.).  

 

  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
  • kozinec rakouský
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.