35 - Údolí Hačky

 

 

 

Evropsky významná lokalita Údolí Hačky se nachází východně od obce Strážky a zasahuje až po okraj města Chomutova. Je tvořena pozvolně se zařezávajícím údolím obklopeným kopci. Nadmořská výška tohoto území se pohybuje od 400 m n. m. až po 624 m n. m.

 

V údolí převažuje jasanovo-olšový luh, který je na svazích lemován květnatými bučinami.

 

Samotný lužní les má pestrou bylinnou skladbu, můžeme zde nalézt jarmanku větší (Astrantia major), toliji bahenní (Parnassia palustris), bleduli jarní (Leucojum vernum), ostřici trsnatou (Carex cespitosa) nebo prvosenku jarní (Primula veris). Mimo les se pak vyskytují další vzácné druhy, jako jsou  prha arnika (Arnica montana), vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mochna bílá (Potentilla alba) a hrachor horský (Lathyrus linifolius).

  • bledule jarní (Leucojum vernum)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.