38 - Klínovecké Krušnohoří

 

 

 

Evropsky významná lokalita Klínovecké Krušnohoří je rozsáhlým územím kolem nejvyšší hory Krušnohorského pohoří - Klínovce. Nadmořská výška tohoto území se pohybuje mezi 733 m n. m. a 1200 m n. m.

 

Lokalita je charakteristická výskytem přirozených a polopřirozených horských smrčin supramontánního stupně. Dále je zde výskyt přirozených smrčin, avšak odlišného charakteru. Jedná se o společenstva rašelinných a podmáčených smrčin, které jsou vázány na okolí pramenišť, rašelinišť a na zamokřené terénní sníženiny.

 

V Klínoveckém Krušnohoří se vyskytuje řada vzácných a chráněných druhů rostlin, jako je prha arnika (Arnica montana), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), plavuník Isslerův (Diphasiastrum issleri), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), hořeček nahořklý (Gentianella amarella), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), zdrojovka potoční (Montia hallii), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), běloprstka bělavá (Pseudorchis albida), vratička měsíční (Botrychium lunaria), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), rojovník bahenní (Ledum palustre), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) aj.

 

Z živočichů je zde možné pozorovat čápa černého (Ciconia nigra), tetřívka obecného (Tetrao tetrix), krkavce velkého (Corvus corax), chřástala polního (Crex crex), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a řadu dalších druhů.

 

  • modrásek stříbroskvrnný (
  • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.