42 - Kokrháč Hasištejn

 

 

 

Lokalita leží na úbočí Krušných hor kolem údolí Prunéřovského potoka, mezi obcemi Nová Víska, Místo a Volyně. Na území se nachází zřícenina Hasištějn a přírodní památka Kokrháč. 

 

Území je porostlé převážně listnatými a smíšenými lesy, které jsou typické pro podhorské a nižší horské polohy. Lesy jsou značně proměnlivé podle jejich polohy, na dně údolí je vyvinutý jasanovo - olšový lužní les, který na svazích přechází v květnaté bučiny a ve vyšších nadmořských výškách na ně navazují acidofilní bučiny. Významné je zastoupení jedle bělokoré (Abies alba), které jinak z lesních porostů východní části Krušných hor téměř zcela vymizela. Strmější srázy jsou porostlé suťovými lesy, které na osluněných místech přechází v acidofilní doubravy nebo dubohabřiny. Lokalita je zajímavá také četnými skalními útvary. 

 

Mezi botanické zajímavosti patří výskyt u nás silně ohrožené a chráněné medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi), bledule jarní (Leucojum vernum), lilie zlatohlavé (Lilium martagon), lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) a zvonečníku černého (Phyteuma nigrum). 

 

Lokalita hostí některé vzácné ptačí druhy, jako jsou sova pálená, puštík obecný, budníček menší a strnad obecný. Staré štoly pod Hasištejnem jsou využívány několika druhy netopýrů pro přezimování.

 

  • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.