50 - Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

 

 

 

Evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště leží cca 0,5 km západně od osady Cínovec v Krušných v Cínovecké hornatině s nadmořskou výškou cca 845 - 865 m n. m. horách. Území tvoří dvě části Rašeliniště U jezera a Cínovecké rašeliniště (vyhlášené v minulosti jako přírodní rezervace), které stále spolu vzájemně hydrologicky souvisí a v minulosti se jednalo o jeden vrchovištní komplex.

 

Území má zajistit územní ochranu evropsky významné lokality Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště s následujícími evropskými typy přírodních stanovišť - aktivní vrchoviště [R3.1 - otevřená vrchoviště a R3.3 - vrchovištní šlenky], rašelinný les [L10.1 - rašelinné březiny, L9.2A - rašelinné smrčiny a R3.2 - vrchoviště s klečí (Pinus mugo)], acidofilní smrčiny (Vaccinio -Piceetea) [L9.2B - podmáčené smrčiny].

 

Nachází se zde celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin - rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), šicha černá (Empetrum nigrum) a rojovník bahenní (Ledum palustre).

 

Z živočichů se zde vyskytuje z ptáků - tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago) z bezobratlých živočichů pak lesklice horská (Somatochlora alpestris), lesklice severská (S. arctica), střevlíci (Bembidion humerale a Bradycellus ruficollis) a drabčíci (Olophrum transversicolle, Tachyporus transversalis, Olophrum piceum, Philonthus nigrita a Atheta arctica), tesařík pižmový (Aroma moschata) či krasec lesní (Buprestis rustica). 

 

Předmětem ochrany jsou tedy uvedená přírodní stanoviště, populace uvedených druhů a jejich biotop. Cílem ochrany je obnova a ochrana společenstev vrchovišť, rašelinných a podmáčených smrčin.

 

  • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
  • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.