Aktuality

7. 4. 2014

V současné době je v souladu se zákonem zveřejněna předběžná informace o chystané veřejné zakázce na pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit třetí etapy projektu. Projekt se bude týkat evropsky významných lokalit V hlubokém, Myslivna, Kokrháč – Hasištejn, Na loučkách, Dětanský chlum, Grünwaldské vřesoviště , Podmilesy, Údolí Hačky, Klínovecké Krušnohoří, Strádovský rybník, Ohře, Doupovské hory a Východní Krušnohoří a ptačích oblastí Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašelniště - Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce.  

 

10. 2. 2014

V současné chvíli stále čekáme na akcepatci žádosti o schválení třetí etapy ze strany Státního fondu životního prostředí. Během toho probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky, která bude poptávat pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit z této třetí etapy. Jedná se zejména o pořízení průzkumů s potřebným zaměřením (entomologické, botanické, vertebratologické a mykologické) a návrhů plánů péče. Bez těchto podkladů nelze nová chráněná území vyhlásit.

 

7. 1. 2014

V letošním roce by mělo dojít k zahájení třetí etapy projektu "Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji". Tento projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (více o tomto programu ZDE). Tato třetí etapa navazuje na první a druhou, které budou v roce 2014 uzavřeny vyhlášením a vyznačením přírodních památek a přírodních rezervací na území 35 evropsky významných lokalit z celkového počtu 52 evropsky významných lokalit v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do 3. etapy je zahrnuto 7 lokalit, pro které je nutné zajistit některou formu územní ochrany a označení dalších šesti EVL a pěti ptačích oblastí. Způsob této implementace se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády, které stanoví, v jaké kategori zvláště chráněného území je nutné konkrétní evropsky významnou lokalitu vyhlásit.

V současné chvíli je podána žádost o schválení třetí etapy projektu na Státní fond životního prostředí, který administruje Operační program Životní prostředí.

 

2. 1. 2014

Vítejte na našich stránkách v novém roce 2014. Věříme, že i letos pro vás budou zdrojem užitečných a zajímavých informací, které pro vás budeme stále doplňovat a aktualizovat.

 

prosinec 2013

Rádi bychom vám popřáli klidné Vánoce a krásný další rok plný výletů za poznáním naší přírody. 

 

 

31. 10. 2013

Na konci minulého týdne byla zveřejněna Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2012. Tuto publikaci vydává Krajský úřad Ústeckého kraje každým rokem

a jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost se stavem životního prostředí

v našem kraji v předchozím roce.

Část této publikace je také vždy věnována ochraně přírody a soustavě NATURA 2000. Ročenku si můžete prohlédnout zde, a dále pak stručnou anglickou

a německou verzi.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi ročenky, navštivte Krajský úřad Ústeckého kraje, kde si ji můžete zdarma vyzvednout.

 

 

24. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318. Nařízení vlády bude účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. 10. 2013. S novým nařízením vlády se můžete seznámit zde.

 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je nejaktuálnějším tématem právě uvedení těchto webových stránek do provozu.

V této sekci vás budeme informovat o novinkách týkajících se celé soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, popřípadě o záležitostech celé této soustavy.

Novinky, týkající se konkrétních lokalit, najdete v aktualitách jednotlivých území.

 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • přástevník kostivalový
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • prstnatec májový
 • památný dub v Petrohradu
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • bradáček vejčitý
 • koniklec luční
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • bledule jarní
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • kostival český
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.