28 - Dětanský chlum

 

 

 

18. 10. 2013 V průběhu měsíce října proběhlo odklizení posledních zbytků posečené biomasy. Rozvolněná doubrava na vrcholu Dětaňského chlumu se již zbarvila pestrými podzimními barvami viz. foto.

 

2. 9. 2013 V průběhu měsíce srpna proběhla na území evropsky významné lokality poslední část managementových opatření v podobě mozaikovitého kosení viz foto. Letos zde bylo pokoseno celkem 3,2 ha.

 

6. 8. 2013 Na území evropsky významné lokality Dětanský chlum byla v 1. polovině července na ploše 1,4 ha realizována část managementových opatření, spočívající v mozaikovitém sečení travních společenstev. 

 

Ne území evropsky významné lokality Dětanský chlum byla již v roce 1967 zřízena státní přírodní rezervace Dětanský chlum. Se zřizovacím výnosem z roku 1967 se můžete seznámit ZDE. V roce 1992 bylo území vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. převedeno do kategorie přírodní rezervace. Stávající přírodní rezervace Dtěnaský chlum je v částečném překryvu se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou, přičemž do budoucna je plánováno přehlášení přírodní rezervace tak, aby byla v kompletním překryvu s evropsky významnou lokalitou.  

 

  • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • lilie cibulkonosná
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • vstavač mužský (Orchis mascula)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.