53 - Doupovské hory

 

 

 

17. 3. 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje provedl dne 13. 3. 2014 kontrolní obhlídku evropsky významné lokality Doupovské hory a na území registrovaného významného krajinného prvku Střelnice zaznamenal první kvetoucí jedince koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) viz. foto č. 1 a foto č. 2.

 

5. 2. 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje dne 13. 12. 2013 zveřejnil záměr vyhlásit na území evropsky významné lokality Doupovské hory nové zvláště chráněné území - přírodní památku Pastviště u Okounova. S návrhem na vyhlášení a návrhem plánu péče o toto území se můžete seznámit ZDE

 

9. 1. 2014 Nezvykle teplé lednové počasí nám dnes připravilo během kontroly evropsky významné lokality Doupovské hory konkrétně lokality Svatý kopeček u Kadaně milé překvapení v podobě kvetoucí tařice skalní (Aurinia saxatilis), která je chráněna v kategorii ohrožených druhů rostlin.

 

16. 12. 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje dne 25. 11. 2013 zveřejnil záměr vyhlásit na území evropsky významné lokality Doupovské hory nové zvláště chráněné území - přírodní památku Svatý kopeček u Kadaně. S návrhem na vyhlášení a návrhem plánu péče o toto území se můžete seznámit ZDE.

 

29. 11. 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje dnes převzal závěrečnou zprávu z mykologického průzkumu vybraných částí evropsky významné lokality Doupovské hory. S výstupy ze všech inventarizačních průzkumů, které letos proběhly v Doupovských horách se můžete seznámit v sekci "Průzkumy". 

 

5. 11. 2013 V závěru měsíce října byly Krajskému úřadu Ústeckého kraje předány závěrečné zprávy z inventarizačních průzkumů vybraných částí evropsky významné lokality Doupovské hory. Již brzy se s nimi budete moci seznámit v sekci "Průzkumy".

 

9. 10. 2013 Na území evropsky významné lokality Doupovské hory je připravováno vyhlášení 4 nových maloplošných zvláště chráněných území.

 

6. 8. 2013 V souvislosti se zpracováním přírodovědných průzkumů na území evropsky významné lokality Doupovské hory proběhne dne 27. 8. 2013 setkání zpracovatelů průzkumů za účelem vymezení nejcennějších ploch, které by mohly být vyhlášeny za zvláště chráněné v kategorii přírodní památka či přírodní rezervace.

 

V průběhu června 2013 bylo na území evropsky významné lokality Doupovské hory zadáno zpracování, botanického, mykologického, entomologického a lepidopterologického průzkumu. Výsledky průzkumů budou k dispozici v závěru roku 2013.

 • výr velký (Bubo bubo)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.