14 - Hora Říp

 

 

 

26. 3. 2014

V uvedený den došlo k prohlídce tří malých lokalit na hoře Říp. Jedná se o místa, která by chtěl Svaz paraglidingu Letecké amatérské asociace ČR oficiálně využívat k bezmotorovému paraglidingu, resp. ke startu paraglidistů.

Záměr není neslučitelný s ochranou přírodní památky, měl by však probíhat v chráněném území, proto je třeba dohodnout takové podmínky, které nijak neohrozí předmět ochrany přírodní památky, evropsky významnou lokalitu, ani samotné chráněné druhy rostlin a živočichů. Došlo k oblídce a stanovení podmínek, za kterých je možné plošky využívat bez rizika poškození. Některé zásahy, se kterými by provozování sportu bylo spojené, budou mít naopak příznivý vliv na přírodní památku. Jedná se zejména o vyřezání akátin a šípků, které zarůstají stepní výchozy a vytlačují tak přirozenou stepní vegetaci. Tyto zásahy jsou také v souladu se schváleným plánem péče, který je zveřejněn ZDE.

Níže si můžete prohlédnout plošky, kterých se chystaný záměr týká. Jsou zakresleny žlutou barvou, červěně je pak vyzančena hranice přírodní památky a její ochranné pásmo.

 

 

 

Dne 15. 6. 2011 byla nařízením Ústeckého kraje vyhlášena na území evropsky významné lokality Hora Říp stejnojmenná přírodní památka.

S celým zněnín nařízení se můžete seznámit ZDE.

  • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
  • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.