17 - Údolí Podbradeckého potoka

 

 

 

 

6. 11. 2013

Chráněné území bylo označeno pruhovým značením a cedulemi se státním znakem. V souladu se zákonem se k označení přírodních památek používá tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s uvedením katergorie zvláště chráněného území a k označení jejich hranic tzv. pruhové značení, které se skládá z dvou červených pruhů nad sebou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu nebo sloupku, které jsou k označení na hranicích používány, dolní pouze po takové části obvodu, které odpovídá výseku území nechráněného. Jednodušeji řečeno, pokud se díváte na strom s pruhovým značením a vidíte pruhy dva, je chráněné území před vámi, vy v něm však nestojíte. Pokud vidíte pruh jen jeden, nacházíte se v chráněném území. Na obrázku ZDE, kde je část označené hranice přírodní památky Údolí Podbradeckého potoka, si tuto situaci můžete prohlédnout. Pokud byste stáli nalevo od stromu, budete již mimo památku, pokud napravo, budete v památce stát.

 

 

Dne 15. 6. 2011 byla nařízením Ústeckého kraje vyhlášena na území evropsky významné lokality Údolí Podbradeckého potoka stejnojmenná přírodní památka.

S celým zněnín nařízení se můžete seznámit ZDE.

 

  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
  • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.