19 - Vrbka

 

 

 

25. 6. 2014

V přírodní památce proběhla kontrola zaměřená na stav loučky, kde se provádí managementová opatření. Lokalita je před letošním kosením. Bělozářky liliovité v současné chvíli odkvétají, černýši rolní jsou v plném květu, dále kvetou černohlávky velkokvěté. ZDE si můžete prohlédnout, jak loučka vypadá v letošním červnu. Bílé květy patří bělozářce. Pokud chcete vidět černýše z této lokality, podívejte se ZDE, kde uvidíte jejich fialové květy.

Také pruhové zančení a státní znaky, které byly na začátku letošního roku instalovány, jsou v dobrém stavu (ZDE k nahlédnutí).

 

11. 3. 2014

Chráněné území bylo označeno pruhovým značením a cedulemi se státním znakem. V souladu se zákonem se k označení přírodních památek používá tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s uvedením katergorie zvláště chráněného území a k označení jejich hranic tzv. pruhové značení, které se skládá z dvou červených pruhů nad sebou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu nebo sloupku, které jsou k označení na hranicích používány, dolní pouze po takové části obvodu, které odpovídá výseku území nechráněného. Jednodušeji řečeno, pokud se díváte na strom s pruhovým značením a vidíte pruhy dva, je chráněné území před vámi, vy v něm však nestojíte. Pokud vidíte pruh jen jeden, nacházíte se v chráněném území. Na obrázku ZDE je jeden ze státních znaků, který byl v památce umístěn.

Zároveň proběhla na lokalitě krátká kontrola. Začínají se objevovat první rostliny, jako je jaterník. ZDE si můžete prohlédnout, jak v současné chvíli vypadá loučka, kde v loňské sezoně proběhla managementová opatření - viz sekce "Management".

 

11. 2. 2014

Pokud to počasí dovolí, mělo by být během března započato označení nové přírodní památky Vrbka v terénu (pruhové značení a umístění státních znaků).

 

20. 10. 2013

Dne 17. 10. 2013 vyšel věstník právních předpisů Ústeckého kraje, který obsahuje Nařízení o zřízení nové přírodní památky Vrbka. S celým jeho zněním se můžete seznámit ZDE.

 

10. 10. 2013

V nejbližších dnech vyjde věstník právních předpisů Ústeckého kraje, který bude obsahovat Nařízení o zřízení přírodní památky Vrbka. 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je na území této evropsky významné lokality navržena přírodní památka, která by měla v brzké době být vyhlášena.

  • okrotice bílá
  • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
  • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
  • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.