21 - Mokřad pod Terezínskou pevností

 

 

 

11. 3. 2014

Chráněné území bylo označeno pruhovým značením a cedulemi se státním znakem. V souladu se zákonem se k označení přírodních památek používá tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s uvedením katergorie zvláště chráněného území a k označení jejich hranic tzv. pruhové značení, které se skládá z dvou červených pruhů nad sebou. Horní pruh probíhá po celém obvodu stromu nebo sloupku, které jsou k označení na hranicích používány, dolní pouze po takové části obvodu, které odpovídá výseku území nechráněného. Jednodušeji řečeno, pokud se díváte na strom s pruhovým značením a vidíte pruhy dva, je chráněné území před vámi, vy v něm však nestojíte. Pokud vidíte pruh jen jeden, nacházíte se v chráněném území. Na obrázku ZDE je jeden ze státních znaků, který byl v památce umístěn.

Zároveň proběhla na lokalitě krátká kontrola. ZDE si můžete prohlédnout, jak vypadá mokřad v tuto jarní dobu.

 

30. 1. 2014

Na okraji této evropsky významné lokality a zároveň přírodní památky by mělo dojít k údržbě zařízení distribuční soustavy dle energetického zákona, provedenou jejím správcem. Na základě těchto skutečností došlo k dohodě o tom, jak by taková údržba měla proběhnout, aby nijak nepoškodila toto území. Zároveň došlo k zakreslení hranic přírodní památky do mapy správce, kde měl vyznačenou trasu zásahu, aby jeho pracovníci v terénu přesně věděli, kdy se nacházejí v přírodní památce a musejí dbát její zákonné ochrany při zásazích.

 

4. 7. 2013

Dne 8. 2. 2012 byla nařízením Ústeckého kraje vyhlášena na území evropsky významné lokality Mokřad pod Terezínskou pevností stejnojmenná přírodní památka.

S celým zněním nařízení se můžete seznámit ZDE.

  • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.