3 - Stráně u Drahobuzi

 

 

 

Na lokalitě byly v roce 2013 uzavřeny3 dohody s vlastníky či nájemci pozemků, které zajistí v části drahobuzské a vědlické provádění managementových zásahů spočívajících ve vyřezávání křovin a pravidelném kosení.

 

  • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.