27 - Krásný Dvůr

 

 

 

5. 2. 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje dne 7. 1. 2014 protokolárně schválil plán péče o přírodní památku Krasný Dvůr na období 2014 - 2023. S celým zněním plánu péče se můžete seznámit ZDE.

 

4. 2. 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje dne 29. 11. 2013 zveřejnil záměr nově vyhlásit na území evropsky významné lokality Doupovské hory ochranné pásmo přírodní památky Krasný Dvůr. S návrhem na vyhlášení ochranného pásma se můžete seznámit ZDE.

 

20. 12. 2013 V podzimních měsících roku 2013 byl proveden bezpečnostní a zdravotní prořez barokní lipové aleje, která je součástí evropsky významné lokality Krásný Dvůr. Do dalších let je plánována dosadba aleje tak, aby byla zajištěna kontinuita jejího vývoje.

 

6. 12. 2013 Dnes byla provedena kontrola evropsky významné lokality Krásný Dvůr. ZDE si můžete prohlédnout fotografii tzv. Goethova pavilonu a jeho bezprostředního okolí. 

 

Dne 23. 11. 2011 byla nařízením Ústeckého kraje vyhlášena na území evropsky významné lokality Krásný dvůr stejnojmenná přírodní památka. S celým zněním nařízení se můžete seznámit ZDE.

  • okrotice bílá (Cephalantera da
  • ropucha zelená (Bufo viridis)
  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • roháč obecný (Lucanus cervus)
  • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.