29 - Stroupeč

 

 

 

V letním a podzimním období letošního roku byla v lokalitě prováděna každoroční managementová opatření s cílem podpořit předmět ochrany PP a EVL, která spočívala v přepasení lokality smíšeným stádem ovcí a koz, aplikaci arboricidu na výmladky dřevin a v odstraňování náletových dřevin. Nově byla odstarněna např. velká část keřového a stromového náletu na ploše cca 1,75 ha v Z části PP

Na území evropsky významné lokality Stroupeč byl již v roce 1992 vyhlášen chráněný přírodní výtvor  "Stroupeč"  Se zřizovacím výnosem z roku 1967 se můžete seznámit ZDE. V roce krátce po vyhlášení bylo území vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. převedeno do kategorie přírodní památka. Stávající přírodní památka Stroupeč je plně v překryvu se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou, přičemž do budoucna je plánováno přehlášení přírodní památky tak, aby zahrnovala rovněž předměty ochrany EVL.  

  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
  • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.