Evropsky významné lokality v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

- oblast Děčínsko

  Evropsky významné lokality v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
  Evropsky významné lokality v působnosti jiných orgánů ochrany přírody
  Ptačí oblasti Ústeckého kraje
 

Evropsky významné lokality - oblast Děčínsko

1 | Lobendava-kostel

2 | Velký rybník

Ptačí oblast | Labské pískovce

   

 

 

 

  • netopýr velký (Myotis myotis)
  • prstnatec májový
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.