Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

- oblast Lounsko

  Evropsky významné lokality v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
  Evropsky významné lokality v působnosti jiných orgánů ochrany přírody
  Ptačí oblasti Ústeckého kraje
 

Evropsky významné lokality - oblast Lounsko

22 | V hlubokém

23 | Blšanský chlum

24 | Na spáleništi

25 | Soběchlebské terasy

26 | Petrohrad

27 | Krásný Dvůr

 

28 | Dětanský chlum

29 | Stroupeč

30 | Stráně nad Chomutovkou

52 | Ohře

53 | Doupovské hory

Ptačí oblast | Doupovské hory

 

 • výr velký (Bubo bubo)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • památný dub v Petrohradu
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bradáček vejčitý
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.