28 - Dětanský chlum

 

 

 

Na území evropsky významné lokality Dětanský chlum a stejnojmenné přírodní rezervace probíhají již řadu let managementová opatření spočívající v odstraňování keřových výmladků a pravidelném kosení travních porostů. V roce 2012 byly tyto zásahy provedeny na ploše o celkové rozloze 7 ha. V roce 2013 jsou plánována obdobná opatření na ploše cca 3,2 ha.

  • vstavač mužský (Orchis mascula)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
  • lilie zlatohlávek (Lilium martagon
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.