53 - Doupovské hory

 

 

 

Pro rok 2013 nejsou v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory plánována žádná managementová opatření.

 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.