19 - Vrbka

 

 

 

V roce 2013 proběhly na jedné části této evorpsky významné lokality zásahy, které spočívaly v odstranění náletových dřevin a kosení travních porostů.

 

Tyto zásahy mají za cíl podpořit některé významné druhy rostlin, které se tu vyskytují a zarůstáním jsou ohroženy. Jedná se zejména o čičorku pochvatou (Coronilla vaginalis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), sasanku lesní (Anemone sylvestris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) a řadu dalších.

 

Místo zásahu si můžete prohlédnout ZDE, je vyznačeno žlutou barvou.

 

Zásahy byly  úspěšně provedeny. Stav loučky na počátku zimy 2013, již po zásazích, si můžete prohlédnout ZDE.

  • lilie zlatohlávek (Lilium martagon
  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
  • černýš rolní (Melampyrum arvense)
  • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
  • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
  • bělozářka liliovitá
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.