27 - Krásný Dvůr

 

 

 

Na území evropsky významné lokality Krásný Dvůr doposud neproběhly žádné managementové zásahy.

  • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
  • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
  • ropucha zelená (Bufo viridis)
  • roháč obecný (Lucanus cervus)
  • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.