29 - Stroupeč

 

 

 

V lokalitě je pravidelně ptováděn management spočívající v odstraňování náletových dřevin, aplikaci vhodných herbicidních přípravků na výmladky a údržbě travních porostů pravidelným kosením, které bylo od roku 2010 nahrazeno pastvou smíšeného stáda ovcí a koz.

 

Kromě výše uvedených managementových opatření financovaných ústeckým krajem v lokalitě nyní probíhá rovněž realizace projektu podpořeného z OPŽP na podporu populace endemického krasce Cylindromorphus bohemicus, jehož součástí je i provádění každoročních vhodných managementovcýh opatření na rozsáhlých plochách uvnitř EVL.

  • kozinec dánský (Astragalus danicus)
  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.