28 - Dětanský chlum

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

Plán péče o přírodní rezervaci Dětanský chlum, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, je v současnosti ve schvalovacím procesu a s jeho návrhem se můžete seznámit ZDE.

 

  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • vstavač mužský (Orchis mascula)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.