53 - Doupovské hory

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Na území evropsky významné lokality Doupovské lokality se nachází několik zvláště chráněných území, přičemž každé z nich má vlastní plán péče. Po více informací nás kontaktujte prostřednictvím volby "Napište nám".

 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.