15 - Evaňská rokle

 

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

S plánem péče o přírodní památku Evaňská rokle, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, aby zajistila její ochranu, se můžete seznámit ZDE.

 

  • střevíčník pantoflíček
  • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
  • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
  • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
  • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
  • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
  • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.