19 - Vrbka

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

Dne 1. 11. 2013 byl protokolem v souladu s § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny schválen plán péče pro přírodní památku Vrbka. S jeho celým zněním se můžete seznámit ZDE.

  • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
  • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
  • černýš rolní (Melampyrum arvense)
  • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.