20 - Vrch Hazmburk

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.


Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.


Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.


Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.


Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


S plánem péče o přírodní památku Vrch Hazmburk, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, aby zajistila její ochranu, se můžete seznámit ZDE.

  • kozinec dánský (Astragalus danicus)
  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
  • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
  • otakárek ovocný
  • přástevník kostivalový
  • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.