7 - Stráně nad Suchým potokem

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

S plánem péče o přírodní památku Stráně nad Suchým potokem, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, aby zajistila její ochranu, se můžete seznámit ZDE.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.