8 - Holý vrch

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

S plánem péče o přírodní rezervaci Holý vrch, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, aby zajistila její ochranu, se můžete seznámit ZDE.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.