25 - Soběchlebské terasy

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

S plánem péče o přírodní památku Soběchlebské terasy, která byla vyhlášena na území stejnojmenné evropsky významné lokality, se můžete seznámit ZDE.

  • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
  • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
  • bradáček vejčitý
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.