44 - Kopistská výsypka

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním zvláště chráněném území navrhuje opatření  k zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o zvláště chráněné území  podle platného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

S textem plánu péče o PP Kopistská výsypka se můžete seznámit zde,(příloha 1,příloha 2, priloha 3, priloha 3a, priloha 3b, priloha 4).

  • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.