26 - Petrohrad

 

 

 

Plán péče je odborným a koncepčním dokumentem ochrany přírody.

 

Na základě dosavadních znalostí o konkrétním chráněném území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení předmětu ochrany v tomto území.

 

Slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

 

Orgán ochrany přírody postupuje při péči o chráněné území podle příslušného plánu péče.

 

Definice plánu péče a povinnost jeho zpracování, stejně jako následná realizace péče, jsou zakotveny v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

S plánem péče o přírodní památku Háj Petra Bezruče, která byla vyhlášena na území evropsky významné lokality Petrohrad, se můžete seznámit ZDE.

 

  • Ropucha obecná (Bufo bufo)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
  • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
  • památný dub v Petrohradu
  • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
  • slepýš křehký (Anguis fragilis)
  • silenka ušnice (Silene otites)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.