Ptačí oblast Východní Krušné hory

 

 

 

Pro ptačí oblast Východní Krušné hory byl Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2008 zpracován Souhrn doporučených opatření pro Ptačí oblast Východní Krušné hory, který slouží k naplnění cíle ochrany ptačí oblasti, tedy zachování populace tetřívka obecného v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu.

Pokud máte zájem se s tímto dokumentem seznámit, napište nám do příslušné sekce.

 

 

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.