28 - Dětanský chlum

 

 

 

Na území evropsky významné lokality Dětanský chlum byl v roce 2007 zpracován základní inventarizační průzkum zaměřený na vyšší cévnaté rostliny a vybrané skupiny hmyzu. Vzhledem ke skutečnosti, že na území evropsky významné lokality byla již v roce 1967 vyhlášena státní přírodní rezervace Dětanský chlum, je k dispozici rovněž inventarizační lesnický průzkum z roku 1978, inventarizační botanický průzkum z roku 1985 a inventarizační zoologický průzkum z roku 1989. Máte-li zájem, se s výsledky uvedených průzkumů podrobněji seznámit, kontaktujte nás prostřednictvím volby "Napište nám".

  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • vstavač mužský (Orchis mascula)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.