53 - Doupovské hory

 

 

 

2. 12. 2013 V měsíci listopadu byl Krajskému úřadu Ústeckého kraje předán mykologický průzkum vybraných částí evropsky významné lokality Doupovské hory. Se závěrečnou zprávou z tohoto průzkumu se můžete seznámit ZDE (příloha 1, příloha 2 a příloha 3)

 

6. 11. 2013 V závěru měsíce října byly dokončeny závěrečné zprávy z přírodovědných průzkumů, jež probíhaly na vybraných částech evropsky významné lokality Doupovské hory. K dispozici jsou průzkumy z oblasti botaniky (severní část, jižní část), lepidopterologie a entomologie (lokality Houština, Chlum, Lipová, Mikulovický vrch a Vrbička). Bohužel z technických důvodů není možné zveřejnit lepidopterologický průzkum a entomologický průzkum lokalit Houština a Vrbička, máte-li však zájem se s výstupy těchto průzkumů seznámit, využijte sekci "Napiště nám".

 

7. 8. 2013 V roce 2013 probíhají ve vybraných částech evropsky významné lokality Doupovské hory inventarizační průzkumy v zaměřené na botaniku, entomologii, mykologii a lepidopterologii. Předpokládaný termín dokončení průzkumů je listopad roku 2013. Jakmile budou výsledky jednotlivých průzkumů k dispozici, budou zde zveřejněny.

 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.