27 - Krásný Dvůr

 

 

 

V roce 1996 zpracoval Okresní úřad Louny, referát životního prostředí, výtah nálezů z lokality Krásný Dvůr ze Sborníku Západočeského muzea v Plzni - příroda (77/1990), s nímž se můžete seznámit ZDE

 

V průběhu roku 2009 byl na území evropsky významné lokality Krásný Dvůr zpracován základní entomologický průzkum, s jehož výsledky se můžete seznámit ZDE. V rámci tohoto průzkumu bylo rovněž zpracováno entomologické posouzení lipové aleje, která je součástí evropsky významné lokality, s nímž se můžete seznámit ZDE.

  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • okrotice bílá
  • roháč obecný (Lucanus cervus)
  • ropucha zelená (Bufo viridis)
  • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.